Geri Dönüşüm Tesisi

en yakın hurdacı
en yakın hurdacı

Çok sayıda geri dönüşüm ürünü için geri dönüşüm tesisi kurulmasının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Kaynağında ayrı ayrı biriktirilip, ayrıştırılan bu ürünler sayesinde ekonomiye ve doğaya geri kazanımın çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda atık için farklı geri dönüşüm testilerinin kurulumu ile doğaya zarar vermemek mümkündür. Ayrıca ülke olarak geri dönüşüm ile ekonominin de iyileştirilmesi söz konusudur.

Aşağıda geri dönüşüm tesisleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir…

Geri Dönüşüm Tesisleri Çeşitleri

Farklı malzemeler için farklı geri dönüşüm tesislerinin kurulduğunu bilmelisiniz. Tüm geri dönüşüm tesislerinin kurulum amacı aynıdır. Atık olarak görülen malzemelerin, direkt olarak doğaya yeniden kazandırılması amacı ile oluşturulmaktadır. Geri dönüşüm tesis çeşitleri aşağıda verilmiştir. Bu çeşitler üzerinden işlevleri hakkında tahminler yürütmeniz de mümkündür.

 • Mekanik Ayrıştırma Tesisleri
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisleri
 • Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Atık Akü Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler İçin Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Deponi Gazı Enerji Üretim Tesisleri

Yukarıda verilmiş olan tesislerin geri dönüşümün sağlanması için oluşturulduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak biriktirme sağlanır. Toplumsal olarak bir görev olarak nitelendirilmiş olan bu biriktirmeler için geri dönüşüm ile kazanmak da mümkün olmaktadır. Direkt olarak bu merkezler için biriktirme yapmanız durumunda kazanç elde etmeniz söz konusu olacaktır.

Geri Dönüşüm Tesisi Nasıl Kurulur?

Tesisin kurulumu için belli aşamaların tamamlanması gerekiyor. İlk olarak tamamlanması gereken aşama ön inceleme ve planlanma aşamasıdır. Bu aşamada aşağıda verilen adımların atılması gerekecektir.

Tesis yer seçim raporu hazırlanması

Fizibilite raporu

Alternatif proje optimizasyon çalışmaları

Avan projelerinin hazırlanması

Proje maliyetinin hesaplanması

Ekonomik analizlerin yapılması gibi adımlar atılacaktır.

Tesisin açılması için yukarıda verilen adımların tamamlanmasının sonunda direkt olarak ikinci aşamaya geçilecektir. Projelendirme aşaması hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

Geri Dönüşüm Tesisi Projelendirme

Geri dönüşüm tesislerinin projelendirme aşaması için aşağıda verilen adımların tamamlanması gerekiyor. Bu aşamaya gelmiş olan merkezini aşağıdaki hususları da tamamlamış olması proje için gereklidir.

 • Proje sahası harita alımının yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik etütlerin yapılması
 • Malzeme araştırmalarının yapılması
 • Doğa yapı gereçleri ve mühendislik jeolojisi raporlarının hazırlanması
 • Kati – Kesin projelerin hazırlanması
 • Proje raporlarının, teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Maliyet analizlerinin yapılması
 • Metraj ve keşif raporlarının hazırlanması
 • İhale dokümanlarının hazırlanması

Tesislerin üç boyutlu olarak tasarlanması ile geri dönüşüm tesisi projelendirme aşaması tamamlanabilir.